Zmluva č. ZOD 4/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZOD 4/2008
Dodávateľ:Ladislav Regásek REMI, Oreské, Oreské 119
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Montáž EZS v objekte - budova Správy katastra Skalica - III. NP
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 132,14
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 132,14
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy