Zmluva č. ZOD 5/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZOD 5/2006
Dodávateľ:Jozef LOJ - LOJ-MAR, Trnava, Pekárska 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka a montáž klimatizácie do serverovej miestnosti Katastrálneho úradu v Trnave
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 119,76
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 119,76
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy