Zmluva č. ZOD 5/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZOD 5/2008
Dodávateľ:Július MÁHR, Kútniky, Blažov 213
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií do budovy Správy katastra Dunajská Streda
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 070,54
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 070,54
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy