Zmluva č. ZOD 4/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZOD 4/2010
Dodávateľ:LIGNOFER spol. s r.o., Trnava, Petzvalova 18
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava kuchynskej linky na sekretariáte prednostu Katastrálneho úradu v Trnave, doplnenie kuchynskej linky skrinkami, dodávka a montáž varnej dosky a dodávka vstavanej chladničky do kancelárie prednostu Katastrálneho úradu v Trnave
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 072,90
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 072,90
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2

Prílohy