Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
44/439/2006/UKSUP/BA/2006 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 inštalácia AAS prístroja 112 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 05.09.2006
46/441/2006/UKSUP/BA/2006 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 servis prístroja AAS Spektr AA-200 151 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 05.09.2006
41/010/2008/2008/SVUZV/2008 AMI DESIGN, s.r.o. , Kremnica, Ul.S. Chalupku 313/12 Výroba a montáž 1 475 0 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918
28/12/2007/UKSUP/BA/2007 AMS com. spol. s.r.o., Bratislava servisné služ. pre telekom. zariadenie Alcatel 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
49/002/2010/TSUP/2010 Anader s.r.o., Bratislava, Hlohova 10 Prenajímatel prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory a areáli TSUP. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 03.03.2015
304/2009-240-Z/2009 Anikó Novoszáková - Krajčírske štúdio, Topoľníky, Dunajská 426/19 Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove v Dunajskej Strede o celkovej výmere 17,20 m2 2 150 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.09.2009 31.08.2014
79/2010-320-Z/2010 Anima Production s. r. o. Zmluva o dielo – Propagácia lesníckych opatrení PRV SR 2007 - 2013 v relácii Halali v roku 2010 39 501 19 750 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.03.2010 31.12.2010 04/2010/S/320
86/2010-710-Z/2010 ANIMA Production, s.r.o. Vyhotovenie filmových príspevkov v rámci pravidelnej televíznej relácie ,,Halali - magazín o prírode" v roku 2010 v rozsahu 108 odvisielaných minút 21 576 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.03.2010 31.12.2010 755/2010-710
113/1001/2006/UKSUP/BA/2006 Anna Mráziková-EKO AM, Bratislava, Križna 38 dodívka UV VIS spektrofotometra 20 931 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
17/2010/MPRVSR/2010 Apollo Business Center v.o.s., Bratislava, Mlynské Nivy 45 Prenájom nebytových priestorov stavby polyfunkčného administratívno-obchodného areálu APOLLO Business center v Bratislave 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 29.06.2010 31.07.2015
126/150606/104/2006/VUPOP/2006 ArcGEO Information Systems spol. s r.o., Bratislava, Nevädzová Vyvinutie a dodanie softvérovej aplikácie WebLPIS 94 790 0 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochsrany pôdy, Bratislava, Gagrinova
373/7/2007/VR/UKSUP/Ba/2007 ARCIDIECÉZNA CHARITA, Radošina Obedy 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 25.01.2007
005/4.3MP/2010/2010 ARCHÍV SB, s.r.o, Liptovský Mikuláš Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 153 319 0 MŽP SR, Bratislava 17.03.2010 31.01.2011
241/33/2007/UKSUP/BA/2007 Armaturex s.r.o., Bratislava, Križná 17 sanitárny nábytok 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 15.01.2007
66/468/2006/UKSUP/BA/2006 ASA . s.r.o., Bratislava, Bazova 8 posypový materiál 193 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 02.10.2006
23/147/2006/AIN NR/2006 ASA plus, s.r.o,, Banská Bystrica, Tulská ul. č.20 Prenájom časti stĺpu verejného osvetlenia a informačno-propagačnej tabule 1 720 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4
12/TT/2009/2009 ASTAP stavby s.r.o., Gbely Zmluva o dielo- Spoločné a verejné zariadenia a opatrenia - poľné cesty Rohov 1 342 607 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.02.2009 31.03.2015
216/296/2007/UKSUP/BA/2007 ASV Agronova, Bratislava, Vinárska 7 Servisné rpáce pre traktor ZETOR Proxima 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 24.08.2007
60/2010/KPU TT./2005 AT Slovakia,s.r.o., Senica, Priemyselná 278 Prenajímateľ je podielovým spoluvlastníkom jednoúčelovej nehnuteľnosti. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 29.09.2005
60/2010/KPU TT/2005 AT Slovakia,s.r.o., Senica, Priemyselná 278 Prenajímateľ je podielovým spoluvlastníkom jednoúčelovej nehnuteľnosti. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 29.09.2005