Zmluva č. 60/2010/KPU TT/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:60/2010/KPU TT/2005
Dodávateľ:AT Slovakia,s.r.o., Senica, Priemyselná 278
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prenajímateľ je podielovým spoluvlastníkom jednoúčelovej nehnuteľnosti.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22

Prílohy