Zmluva č. 12/TT/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:12/TT/2009/2009
Dodávateľ:ASTAP stavby s.r.o., Gbely
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo- Spoločné a verejné zariadenia a opatrenia - poľné cesty Rohov
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 342 607,13
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 342 607,13
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy