Zmluva č. 005/4.3MP/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:005/4.3MP/2010/2010
Dodávateľ:ARCHÍV SB, s.r.o, Liptovský Mikuláš
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 153 318,92
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 153 318,92
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy