Zmluva č. 216/296/2007/UKSUP/BA/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:216/296/2007/UKSUP/BA/2007
Dodávateľ:ASV Agronova, Bratislava, Vinárska 7
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Servisné rpáce pre traktor ZETOR Proxima
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy