Zmluva č. 79/2010-320-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:79/2010-320-Z/2010
Dodávateľ:Anima Production s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo – Propagácia lesníckych opatrení PRV SR 2007 - 2013 v relácii Halali v roku 2010
Zmluvne dohodnutá čiastka:39 500,86
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:39 500,86
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:19 750,43
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:04/2010/S/320

Prílohy