Zmluva č. 17/2010/MPRVSR/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:17/2010/MPRVSR/2010
Dodávateľ:Apollo Business Center v.o.s., Bratislava, Mlynské Nivy 45
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prenájom nebytových priestorov stavby polyfunkčného administratívno-obchodného areálu APOLLO Business center v Bratislave
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy