Zmluva č. 23/147/2006/AIN NR/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:23/147/2006/AIN NR/2006
Dodávateľ:ASA plus, s.r.o,, Banská Bystrica, Tulská ul. č.20
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prenájom časti stĺpu verejného osvetlenia a informačno-propagačnej tabule
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 719,71
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 719,71
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4

Prílohy