Zmluva č. 126/150606/104/2006/VUPOP/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:126/150606/104/2006/VUPOP/2006
Dodávateľ:ArcGEO Information Systems spol. s r.o., Bratislava, Nevädzová
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyvinutie a dodanie softvérovej aplikácie WebLPIS
Zmluvne dohodnutá čiastka:94 790,37
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:94 790,37
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Výskumný ústav pôdoznalectva a ochsrany pôdy, Bratislava, Gagrinova

Prílohy