Zmluva č. 41/010/2008/2008/SVUZV/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:41/010/2008/2008/SVUZV/2008
Dodávateľ:AMI DESIGN, s.r.o. , Kremnica, Ul.S. Chalupku 313/12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výroba a montáž
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 475,17
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 475,17
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918

Prílohy