Zmluva č. 113/1001/2006/UKSUP/BA/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:113/1001/2006/UKSUP/BA/2006
Dodávateľ:Anna Mráziková-EKO AM, Bratislava, Križna 38
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodívka UV VIS spektrofotometra
Zmluvne dohodnutá čiastka:20 931,26
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:20 931,26
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy