Zmluva č. 66/468/2006/UKSUP/BA/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:66/468/2006/UKSUP/BA/2006
Dodávateľ:ASA . s.r.o., Bratislava, Bazova 8
Predmet zmluvy - názov zmluvy:posypový materiál
Zmluvne dohodnutá čiastka:192,52
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:192,52
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy