Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
001/3.1MP/2010/2010 Obec Lisková Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 194 353 0 MŽP SR, Bratislava 14.06.2010 31.12.2015
003/06/2006 GEOSLUŽBA Prievidza s.r.o., Prievidza Zmluva o dielo Seč 167 357 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 31.03.2010
023/2006/2006 ENVI - GEOS, spol. s.r.o., , Nitra Projekt pozemkových úprav Dlhá nad Váhom 189 970 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.05.2006 31.07.2010
031/2006/2006 Ing.Ľubomír Bulla, LUPO-GEO, geodetická kancelária , Trebišov Projekt pozemkových úprav Čeľovce 723 300 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.05.2006 30.08.2010
056/06/2006 GEOPLAN Prešov, s.r.o., Prešov Zmluva o dielo Geraltov 108 134 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2006 31.05.2009
059/06/2006 GEODETIKA, geodetická kancelária, Hradište pod Vrátnom Zmluva o dielo Klobušice 251 938 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 31.10.2010
061/06/2006 PENTAS s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo Malé Hoste 293 134 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 31.08.2010
067/2006/2006 GEOSPOL EAST , Michalovce Projekt pozemkových úprav Bánovce nad Ondavou 167 747 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.05.2006 30.09.2009
068/2006/2006 Ing.Miroslav Karlík - GEOKART Veľké Kapušany Projekt pozemkových úprav Bajany 77 825 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.05.2006 30.11.2009
069/2006/2006 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava Projekt pozemkových úprav Čaka 179 562 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 30.06.2010
083/2006/2006 Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS , Nové Mesto nad Váhom Projekt pozemkových úprav Beckovská Vieska 154 431 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 31.10.2009
087/2006/2006 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava Projekt pozemkových úprav Čakany 176 089 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 30.09.2010
104/2006/2006 Geodetická kancelária - Ing. Eva Jadroňová, Ing. Milan Marček, Martin Projekt pozemkových úprav Dlhá Lúka 130 850 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 24.04.2006 31.07.2010
106/2007/2007 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/C Dodávka výpočtovej techniky 39 078 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 20.12.2007 31.12.2007
1115/06/2006 ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby, Prešov Zmluva o dielo Lúčka 259 789 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 21.03.2006 30.09.2010
115/760/2006/2006 Consulting Associates,s.r.o., Bratislava, Záhradnícka 70 Hodnotenia Operačného programu Bratislavský kraj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na roky 2007-2013 v rámci projektu č. 12100120004 14 937 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 04.05.2006 31.12.2006
Z12100120011/2008-1/2008 AUREX, s.r.o., Bratislava, Dúbravská cesta 9 Analýzy súladu ÚPN VÚC Bratislavský kraj s operačným programom Bratislavský kraj so zameraním na programový manuál 19 711 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 31.01.2008 28.02.2008
Z12100120012/2007-1/2007 Consulting Associates,s.r.o., Bratislava, Záhradnícka 70 Hodnotenia doterajšej realizácie pomoci pre verejný a súkromný sektor v rámci jednotného programového dokumentu NUTS II región Bratislava 33 576 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 12.10.2007 31.12.2007
12100120012/2008-1/2008 Consulting Associates,s.r.o., Bratislava, Záhradnícka 70 Hodnotenie jednotného programového dokumentu NUTS II Bratislava cieľ 2 za programové obdobie 2004-2006 v rámci projektu č 1200120012 72 089 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 29.07.2008 30.09.2008
168/2008-420/2008 IVTER s.r.o., Komárno Projekt pozemkových úprav Bohatá 1 164 637 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.05.2006 31.10.2010 070/2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>