Zmluva č. 1115/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1115/06/2006
Dodávateľ:ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby, Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Lúčka
Zmluvne dohodnutá čiastka:180 543,19
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:79 246,23
Celková dohodnutá čiastka:259 789,42
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12