Zmluva č. Z12100120011/2008-1/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z12100120011/2008-1/2008
Dodávateľ:AUREX, s.r.o., Bratislava, Dúbravská cesta 9
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Analýzy súladu ÚPN VÚC Bratislavský kraj s operačným programom Bratislavský kraj so zameraním na programový manuál
Zmluvne dohodnutá čiastka:19 710,88
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:19 710,88
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B

Prílohy