Zmluva č. 12100120012/2008-1/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:12100120012/2008-1/2008
Dodávateľ:Consulting Associates,s.r.o., Bratislava, Záhradnícka 70
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Hodnotenie jednotného programového dokumentu NUTS II Bratislava cieľ 2 za programové obdobie 2004-2006 v rámci projektu č 1200120012
Zmluvne dohodnutá čiastka:72 088,89
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:72 088,89
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B

Prílohy