Zmluvy za Výskumný ústav vodného hospodárstva


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2/N/2010/320/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o nájme nebytových priestorov 2 772 0 MŽP SR, Bratislava 03.03.2010 Celkové ročné plnenie
15/DOD/2010/420/7248/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Analýzy a odbery vzoriek pitných vôd 3 505 0 Mestský bytový podnik Sereď s.r.o., Sereď 18.01.2010 15.12.2010 Analýzy, odbery, názory a interpretácie vzoriek pitných vôd v roku 2010
97/DOD/2010/200/7380/2010 Hydrosan, Bratislava Vybudovanie vrtov 3 570 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 21.12.2010 21.02.2011 Vybudovanie 4 ks pozorovacích vrtov v lokalite Čiližska Radvaň. Projekt LIFE08/NAT/SK/000239
81/K/2010/120/7444/2010 Marketing and Business Group s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo 4 046 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 24.09.2010 29.10.2010 Teória a prax vo vodnom hospodárstve
52/HS/2010/130/2009 ZSE Energia a.s., Bratislava Zmluva o dodávke energie 4 069 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 04.03.2005 31.12.2011 Predmetom zmluvy je dodávka elektrickej energie
60/ODB/2010/130/6847/2010 Gavax s.r.o., Vranov nad Topľou Zmluva o dielo 4 356 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 03.06.2010 03.07.2010 Dodanie ELISA plate kit - 4 balenia
33/ODB/2010/130/6847/2010 Gavax s.r.o., Vranov nad Topľou Dodávka Glyphosate ELISA 4 712 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 24.02.2010 18.03.2010 Dodanie Glyphosate ELISA plate kit - 4 bal
270/DOD/2008/420/6984/2008 Environmental Institute s.r.o., Koš Zmluva o konzorciu 5 000 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 28.11.2008 Asociácia NORMAN, vložné za rok 2009 bolo 5000€. 50% nákladov z vložného podľa Stanov a vnútorných pravidiel asociácie NORMAN
42/N/2003/130/2003 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 prenájom strechy 5 477 0 Orange Slovensko a.s., Bratislava 01.04.2003 01.04.2008
227/N/2007/320/2007 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o nájme nebytových priestorov 6 315 0 MŽP SR, Bratislava 01.01.2008 Celkové ročné plnenie
84/K/2010/120/7429/2010 Sorea s.r.o., Bratislava Poskytnutie služieb 6 596 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 02.11.2010 05.11.2010 Povodne 2010, príčiny, priebeh, skúsenosti
95/DOD/2010/230/7458/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Kalibrácia vrtúľ 6 735 0 SHMU, Bratislava 17.12.2010 17.12.2010 Kalibrácia vodomerných vrtúľ typ A.OTT C2, A.OTT C31
24/HS/2010/130/2009 GTS Slovakia s.r.o., Bratislava Zmluva o pripojení 6 960 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 09.12.2009 09.12.2011 Fakturácia je stanovená na 290 € / mesiac
56/DOD/2010/340/7385/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o dielo 6 970 0 BVS a.s., Bratislava 01.06.2010 30.09.2010 Technická pomoc pri zdokumentovaní kvality pitnej vody z vodárenských zdrojov Sihoť a Pečenký les.Náklady sú bez DPH
272/I/2008/410/2004 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Konzultácie a organizovanie podujatí 7 679 0 Pobočka ZS VTS pri VUVH, Bratislava 20.01.2004
46/ODB/2010/130/7234/2010 Geodis Slovakia s.r.o., Banská Bystrica Spracovanie ortofotomapy a dog.modelu 7 866 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 19.04.2010 30.11.2010 Spracovanie a dodanie databázy Digitálnej ortofotomapy a Digitálneho modelu reliéfu pre potreby proejktu "Tvorba a vývoj environmentálnych technológií pri protipovodňovej ochrane sídiel Malokarpatskej oblasti - prípadová štúdia Modra".
4/HS/2010/300/2010 Kooperatíva a.s., Bratislava Poistná zmluva 7 905 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 16.01.2010 Celkové ročné poistné
88/DOD/2010/120/7444/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o poskytnutí podpory 8 000 0 Environmentálny fond, Bratislava 11.11.2010 30.11.2010 Teória a prax vo vodnom hospodárstve
89/DOD/2010/120/7445/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o poskytnutí podpory 8 000 0 Environmentálny fond, Bratislava 11.11.2010 30.11.2010 Vodné hospodárstvo
90/DOD/2010/120/7445/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o poskytnutí podpory 8 000 0 Environmentálny fond, Bratislava 11.11.2010 30.11.2010 Povodne 2010, príčiny, priebeh, skúsenosti