Zmluva č. 4/HS/2010/300/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4/HS/2010/300/2010
Dodávateľ:Kooperatíva a.s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistná zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 904,57
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 904,57
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Celkové ročné poistné

Prílohy