Zmluva č. 15/DOD/2010/420/7248/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:15/DOD/2010/420/7248/2010
Dodávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Analýzy a odbery vzoriek pitných vôd
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 504,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 504,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Mestský bytový podnik Sereď s.r.o., Sereď
Poznámka:Analýzy, odbery, názory a interpretácie vzoriek pitných vôd v roku 2010

Prílohy