Zmluva č. 95/DOD/2010/230/7458/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:95/DOD/2010/230/7458/2010
Dodávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kalibrácia vrtúľ
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 735,04
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 735,04
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:SHMU, Bratislava
Poznámka:Kalibrácia vodomerných vrtúľ typ A.OTT C2, A.OTT C31

Prílohy