Zmluva č. 52/HS/2010/130/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:52/HS/2010/130/2009
Dodávateľ:ZSE Energia a.s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dodávke energie
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 068,58
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 068,58
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Predmetom zmluvy je dodávka elektrickej energie

Prílohy