Zmluva č. 227/N/2007/320/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:227/N/2007/320/2007
Dodávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 315,42
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 315,42
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava
Poznámka:Celkové ročné plnenie

Prílohy