Zmluva č. 42/N/2003/130/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:42/N/2003/130/2003
Dodávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:prenájom strechy
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 157,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:3 319,40
Celková dohodnutá čiastka:5 477,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Orange Slovensko a.s., Bratislava

Prílohy