Zmluva č. 272/I/2008/410/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:272/I/2008/410/2004
Dodávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Konzultácie a organizovanie podujatí
Zmluvne dohodnutá čiastka:995,82
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:6 683,28
Celková dohodnutá čiastka:7 679,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Pobočka ZS VTS pri VUVH, Bratislava

Prílohy