Zmluva č. 56/DOD/2010/340/7385/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:56/DOD/2010/340/7385/2010
Dodávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 970,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 970,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:BVS a.s., Bratislava
Poznámka:Technická pomoc pri zdokumentovaní kvality pitnej vody z vodárenských zdrojov Sihoť a Pečenký les.Náklady sú bez DPH

Prílohy