Zmluva č. 33/ODB/2010/130/6847/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:33/ODB/2010/130/6847/2010
Dodávateľ:Gavax s.r.o., Vranov nad Topľou
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka Glyphosate ELISA
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 712,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 712,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Dodanie Glyphosate ELISA plate kit - 4 bal

Prílohy