Zmluva č. 90/DOD/2010/120/7445/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:90/DOD/2010/120/7445/2010
Dodávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí podpory
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Environmentálny fond, Bratislava
Poznámka:Povodne 2010, príčiny, priebeh, skúsenosti

Prílohy