Zmluva č. 97/DOD/2010/200/7380/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:97/DOD/2010/200/7380/2010
Dodávateľ:Hydrosan, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vybudovanie vrtov
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 570,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 570,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Vybudovanie 4 ks pozorovacích vrtov v lokalite Čiližska Radvaň. Projekt LIFE08/NAT/SK/000239

Prílohy