Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
UIA-8110-2007 Beset, spol. s r. o., Bratislava Poskytovanie služieb na vykonanie upgrade systému SAP R/3 z verzie 4.6C na mySAP ERP ECC 6.0 11 675 328 0 SEOPMZ/OdKIS 09.10.2007 18.12.2007
4600000577 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo č. HP09/023 na dodávku IS VS pre CR SR 11 559 417 744 494 MF SR 05.03.2009 15.04.2012 záruka 24 mesiacov; dod. č. 1 z 28.04.2009; dod. č. 2 zo 07.12.2009
oisw1/2007 SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách a v zmysle § 269, ods. 2 Obch. zákonníka 11 244 937 299 995 MPSVR SR 03.01.2007 31.12.2013
2008-131 EKOMA s r.o., Rožňavská 17,831 04 Bratislava kúpna zmluva - interiérové vybavenie BBI. 11 221 676 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 31.12.2008
Z-160/2007 STRABAG s.r.o. I/66 Dobrá Niva - oprava vozovky 11 185 256 0 SSC 12.10.2007
10/2009 elfa, s.r.o Vzdelávanie učiteľov v rámci modernizácie procesu vzdelávania na základných a stredných školách 11 131 425 0 UIPŠ 30.03.2009 30.11.2013 až do ukončenia projektu
UVN-27-6/2008 OMOSS,s.r.o. Osadská 679/15, Trstená ZoD 11 068 824 0 VN 26.08.2008 05.12.2008
39/2008 CESTY NITRA, a.s. Nitra Cesta I/64 Topoľčany preložka,2.stavba,II.etapa 11 064 785 0 SSC 17.01.2008
7/280/2008 JUDr. Jaroslav Ružička,PhD., advokát, Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Ružička a CMS Cameron M Predmet zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní poradenských služieb, tak ako sú špecifikované ďalej, poradcom Slovenskej republiky, zastúpenej prijímateľom, v súvislosti s projektami verejno-súkromného partnerstva, a 11 039 831 0 MDPT SR Dodatkom č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka s primeraným použitím zákona č. 586/2003 Z. z . o advokácii a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zo dňa 21.12.2007 (ďalej len \\\"Zmluva\\\")

boli ustanovené hodinové odmeny za poskytnuté poradenstvo pri plnení uzavretých koncesných zmlúv alebo priamych zmlúv s financujúcimi inštitúciami.
4600000374 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo na dodávku informačného systému pre jednotné účtovníctvo štátu 10 951 807 1 934 239 MF SR 31.05.2010 01.01.1970 záruka za HW 36 mes. odo dňa dodania HW (30.4.2008), dod. č. 1,2,3.
2521/M-2007/2522/M-2007 ELTRA, spol. s r.o. Kuzmice - Kalša - Slanec, modernizácia trakčného vedenia koľaj č.1 a koľaj č.2 a modernizácia rozvodne 110 kV v TM Kuzmice 10 862 338 0 Odbor investorský
2521/M-2007/2522/M-2007 ELTRA, spol. s r.o. Kuzmice - Kalša - Slanec, modernizácia trakčného vedenia koľaj č.1 a koľaj č.2 a modernizácia rozvodne 110 kV v TM Kuzmice 10 862 338 0 Odbor investorský
125/2003 Expol Pedagogika, s.r.o., Bratislava, Pribišova 7 nákup učebníc pre základné a stredné školy 10 776 000 0 Ministerstvo školstva SR 31.03.2003 31.12.2003
Z-132/2006 DOPRASTAV a.s. Bratislava I/66 Valaská - Brezno 10 720 710 0 SSC 06.10.2006
UIA-27/230 Doplnok 1 SLOVNAFT, a.s. Dodanie palív - benzín 95, letecký petrolej a motorová nafta; navýšenie objemu predmetu zmluvy a ceny, zmena termínu plnenia 10 659 762 0 VeLog 10.09.2007 15.12.2007
UVN-27-8/2008 UNISTAV, Ku Surdoku 25, Prešov ZoD 10 609 799 0 VN 15.12.2008 30.04.2009
007/3.1MP/2010/2010 Tepláreň Košice, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 10 503 963 0 MŽP SR, Bratislava 15.06.2010 31.12.2015
AOS-II-3-2007-dodatok Ivan Zelina DAN - ZEL, Senická 628/4, 031 04 Liptovský Mikuláš Dodatok č.1- zmluva o dielo 10 479 777 347 865 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 14.11.2007 20.12.2007
UIA-26/2101 Doplnok 1 SLOVNAFT, a.s. Dodanie palív - benzín 95, letecký petrolej a motorová nafta; navýšenie objemu predmetu zmluvy a ceny, zmena termínu plnenia 10 465 810 0 VeLog 20.12.2006 20.12.2006
UVN-59-3/2007 STAVOS,M.R.Štefánika 4/11, Ružomberok ZoD 10 407 271 0 VN 18.10.2007 31.12.2007
36/US-N/2008 Euroclean, s.r.o., Bratislava Čistenie železničných koľajových vozidiel v regiónoch Bratislava a Zvolen 10 357 969 0 ZSSK 21.11.2008 13.12.2012
133/2003 Oxico - Ján Strapec, Bratislava, Tvarožkova 15 nákup učebníc anglického jazyka Project II a III SB a nemeckého jazyka Project Deutsch II a III pre základné školy 10 340 000 0 Ministerstvo školstva SR 31.03.2003 31.08.2003
UVN-57-6/2006 STAVOS,M.R.Štefánika 4/11, Ružomberok ZoD 10 305 354 0 VN 07.12.2006 31.05.2007
UVN-57-4/2006 KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo ZoD 10 100 882 0 VN 30.08.2006 29.12.2006
05731201-1 JUSTUR, spol. s r.o., nám. Dr. A. Schweitzera, 916 01 Stará Turá Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. JT-016/01 z 8.10.2001 10 020 318 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 30.05.2002 27.09.2002 Suma je uvedená v slovenských korunách
51/6470/2007 CESTY NITRA, a.s. Nitra I/50, Drietoma, intravilán - veľkoplošné vysprávky (108,000-110,000) 9 983 505 0 SSC 23.11.2007
KRP-79/EO-O-2006/2006 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné poukážky 9 958 176 0 KRPZ-BA 31.12.2011
UIA-27/2485 InterWay, s.r.o. Bratislava Zabezpečenie licencií softvérových produktov Oracle 9 958 152 0 rad pre investície a akvizície MO SR 17.12.2007 18.12.2007
ZoD Trnavská stavebná spoločnosť, a.s. TT Cesta I/51 Trnava - severný obchvat, III. etapa 9 953 001 0 SSC 04.02.2010
090/1.2MP/2010/2010 Obec Neded Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 9 941 395 0 MŽP SR, Bratislava 30.06.2010 31.12.2015
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>