Zmluva č. 125/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:125/2003
Dodávateľ:Expol Pedagogika, s.r.o., Bratislava, Pribišova 7
Predmet zmluvy - názov zmluvy:nákup učebníc pre základné a stredné školy
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 776 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 776 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy