Zmluva č. 4600000374

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000374
Dodávateľ:Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na dodávku informačného systému pre jednotné účtovníctvo štátu
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 951 807,23
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 951 807,23
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 934 239,23
Rezort:
Objednávateľ:MF SR
Poznámka:záruka za HW 36 mes. odo dňa dodania HW (30.4.2008), dod. č. 1,2,3.

Prílohy