Zmluva č. oisw1/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:oisw1/2007
Dodávateľ:SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN uzavretá v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách a v zmysle § 269, ods. 2 Obch. zákonníka
Zmluvne dohodnutá čiastka:523 285,85
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:10 721 651,59
Celková dohodnutá čiastka:11 244 937,44
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:299 995,44
Rezort:Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Objednávateľ:MPSVR SR

Prílohy