Zmluva č. 51/6470/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:51/6470/2007
Dodávateľ:CESTY NITRA, a.s. Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/50, Drietoma, intravilán - veľkoplošné vysprávky (108,000-110,000)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 983 505,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy