Zmluva č. 05731201-1

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:05731201-1
Dodávateľ:JUSTUR, spol. s r.o., nám. Dr. A. Schweitzera, 916 01 Stará Turá
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. JT-016/01 z 8.10.2001
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 020 318,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 020 318,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách

Prílohy