Zmluva č. AOS-II-3-2007-dodatok

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:AOS-II-3-2007-dodatok
Dodávateľ:Ivan Zelina DAN - ZEL, Senická 628/4, 031 04 Liptovský Mikuláš
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č.1- zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 479 776,63
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 479 776,63
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:347 864,86
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši

Prílohy