Zmluva č. 2008-131

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2008-131
Dodávateľ:EKOMA s r.o., Rožňavská 17,831 04 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:kúpna zmluva - interiérové vybavenie BBI.
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 221 676,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 221 676,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Prílohy