Zmluva č. 2521/M-2007/2522/M-2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2521/M-2007/2522/M-2007
Dodávateľ:ELTRA, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kuzmice - Kalša - Slanec, modernizácia trakčného vedenia koľaj č.1 a koľaj č.2 a modernizácia rozvodne 110 kV v TM Kuzmice
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 862 337,58
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 862 337,58
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Odbor investorský

Prílohy