Zmluva č. 4600000577

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000577
Dodávateľ:Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. HP09/023 na dodávku IS VS pre CR SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 726 875,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 559 417,43
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:744 493,75
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:MF SR
Poznámka:záruka 24 mesiacov; dod. č. 1 z 28.04.2009; dod. č. 2 zo 07.12.2009

Prílohy