Zmluva č. 36/US-N/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:36/US-N/2008
Dodávateľ:Euroclean, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Čistenie železničných koľajových vozidiel v regiónoch Bratislava a Zvolen
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 357 969,44
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 357 969,44
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:ZSSK

Prílohy