Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
99/4193/2007-920/2007/MPRV SR/2007 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická Vypracovanie vzorových projektov 26 555 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12
118/15/2006/2006/MPRV SR/2006 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická Prevod motorových vozidiel 0 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12
293/2009-320-Z/2009 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 4 Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu na činnosť národnej siete rozvoja vidieka 100 000 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 28.12.2009 31.01.2016
018/2009/4.2/OPVaV/2009 Agentúra pre štrukturálne fondy MŠ SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí NFP 269 511 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 30.09.2009 29.02.2012
0821/2008 Agentúra VKM, s r.o., Bratislava, Grosslingová 69 Zmluva na zabezpečenie prekladateľských a tlmočníckych služieb pre potreby MŠ SR 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.07.2008 30.07.2010
5/PO/2009/2009 AGILL, s.r.o., Hanušovce nad Topľou, Prešovská 149/1 Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Lieskovec 601 002 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.04.2009 30.03.2015
12/PO/2009/2009 AGILL, s.r.o., Hanušovce nad Topľou, Prešovská 149/1 Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Habura 1 403 174 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.02.2009 30.03.2015
13/KE/09/2009 AGILL, s.r.o., Hanušovce nad Topľou, Prešovská 149/1 Zmluva o dielo Ložín 291 525 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.02.2009 31.05.2014
278/2008-420/2008 AGILL, s.r.o., Hanušovce nad Topľou, Prešovská 149/1 Projekt pozemkových úprav Čierna Lehota 283 062 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.06.2008 31.08.2010 1075/2008
052/06/2006 AGILL, s.r.o., Hanušovce nad Topľou, Prešovská 149/1 Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Myslina 20 767 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2006 30.09.2011
1125/2006/2006 AGISRS Rimavská Sobota Projekt pozemkových úprav Držkovce 588 411 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 24.04.2006 30.04.2011
965/2010 Aglo Solution, s.r.o., Bratislava, Šustekova 51 Zmluva o poskytovaní služieb spojených s tvorbou a aktualizáciou internetových stránok pre Úrad vlády SR 6 555 4 564 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 30.06.2010 30.06.2011
261/2009 agner&partners, s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0 3 570 ÚĽUV 14.12.2009
Z-451/GR/2010 agner&partners.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 10 000 10 000 Slovenské národné divadlo 08.06.2010 31.12.2010
17/395/2006/UKSUP/BA/2006 AGRAX s.r.o., Sládkovičovo, Košútska cesta1364 Vrecia POP,špagát POP 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 04.07.2006
185/26/2007/VR/UKSUP/BA/2007 AGRAX s.r.o., Sládkovičovo, Košútska cesta1364 Vrecia PP 56x110, špagát PP 20000 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 18.06.2007
1/22/2006/LMU/2006 AGRI-FUTURO spol. s.r.o., Sobrance, Michalovská 1 Prenájom špecializovaného stroja razačka JOHN DEERE 7300 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 14.06.2006
124/20/2007/VR/UKSUP/BA/2007 AGRIO - Postrekovač s.r.o, Poniky, Družstevná 381 Technická kontrola postrekovača 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 12.04.2007
18/95/030/1995 AGRIS TT s.r.o. Trnava Servis EZS Myjava 485 515 ObU-NM
2005/600/08 Agris TT, s.r.o., Vajanského 22, Trnava Revízie a funkčné skúšky 2 907 816 DR SR, pracovisko Trnava 03.01.2006
2007/600/79 Agris TT, s.r.o., Vajanského 22, Trnava Revízie 2 670 1 090 DR SR, pracovisko Trnava 30.11.2007 30.11.2011
401/9/2007/ZE/UKSUP/BA/2007 AGRO MARKET s.r.o., Źeliezovce Materiál a náhr, diely na poľnohos.techniku 996 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 13.04.2007
3/21/2006/UKSUP/BA/2006 AGRO-INDUSTRIA Galanta spol s.r.o., Matúškovo, Hlavná 524 minikonbinátor, náhradné súčiastky 938 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 14.07.2006
174/25/2007/VR/UKSUP/Ba/2007 AGRO-KOVO s.r.o., Sereď, Niklova 3039/59 Náhradné diely na kombajn E 512 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 01.06.2007
61/004/2010/TSUP/2006 Agrobioenergia združenie pre poľnohospodársku biomasu, Rovinka , Rovinka 326 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 01.10.2011
107/2006 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Mojšova Lúčka 18 312 3 662 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 19.12.2006 01.03.2012
118/2006 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Štiavnik 57 439 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 27.11.2006 31.12.2012
52/2008 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Nezbudská Lúčka 41 150 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 07.07.2008 30.04.2012
56/2008 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Stráža 16 306 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 07.07.2008 28.02.2012
66/2008 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Ďanová 13 242 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 07.07.2008 01.02.2012
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>