Zmluva č. 2005/600/08

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2005/600/08
Dodávateľ:Agris TT, s.r.o., Vajanského 22, Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Revízie a funkčné skúšky
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 907,27
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 907,27
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:815,69
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Trnava

Prílohy