Zmluva č. 293/2009-320-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:293/2009-320-Z/2009
Dodávateľ:Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu na činnosť národnej siete rozvoja vidieka
Zmluvne dohodnutá čiastka:100 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:100 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy