Zmluva č. 018/2009/4.2/OPVaV/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:018/2009/4.2/OPVaV/2009
Dodávateľ:Agentúra pre štrukturálne fondy MŠ SR, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí NFP
Zmluvne dohodnutá čiastka:269 510,82
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:269 510,82
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5

Prílohy