Zmluva č. 2007/600/79

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2007/600/79
Dodávateľ:Agris TT, s.r.o., Vajanského 22, Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Revízie
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 670,31
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 670,31
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 090,22
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Trnava

Prílohy