Zmluva č. 118/15/2006/2006/MPRV SR/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:118/15/2006/2006/MPRV SR/2006
Dodávateľ:Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prevod motorových vozidiel
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy