Zmluva č. 13/KE/09/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/KE/09/2009
Dodávateľ:AGILL, s.r.o., Hanušovce nad Topľou, Prešovská 149/1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Ložín
Zmluvne dohodnutá čiastka:291 525,01
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:291 525,01
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy